ViaduKaduk: bewonersgroep tegen fijn stof en geluidsoverlast E17

Onder de noemer ‘ViaduKaduk’ verenigen inwoners van Gentbrugge en Ledeberg zich om het probleem van fijn stof en geluidsoverlast van het E17-viaduct op de politieke agenda te plaatsen. 

>> Meer info op de site: ViaduKaduk.

Advertenties
Geplaatst in E17 | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Grote hinder verwacht aan af-/oprit E17 Gentbrugge

Gevonden via de Facebook-pagina LevenInGentbruggeenLedeberg

E17 Gentbrugge: herstelling brug over de Jozef Vervaenestraat

Plannetje herstelling brug

plannetje werken

Plannetje met overzicht werken, voorziene hinder en omleggingen.

Wat en waar?

De brug op de E17 boven de Jozef Vervaenestraat in Gentbrugge is aan renovatie toe. In ruim één maand tijd wordt het brugdek, de brugdekvoegen en de waterdichting aangepakt. Om de werken op een veilige manier uit te voeren, wordt een werfzone van ongeveer 500m op de E17 richting Antwerpen ingenomen. Deze zone loopt van iets voorbij de afrit UZ tot vlak na de afrit Gentbrugge.

Wanneer?

De werken starten op 21 april en duren tot eind mei.

  • Fase 1 start op 21/4 (22u) en eindigt op 14/5 (22u). Er wordt gewerkt op de 2e en 3e rijstrook. Het verkeer rijdt over twee volwaardige rijstroken.
  • fasewissel in de nacht van 14/5 (22u) op 15/5 (5u).
  • Fase 2 start op 15/5 (5u) en eindigt op 30/5. Er wordt gewerkt op de afslagstrook en de 1e rijstrook. Het verkeer heeft drie versmalde rijstroken ter beschikking.

Hinder?

Grote hinder: Tijdens de hele duur van de werken zal de verbinding van de B401 naar de E17 richting Antwerpen afgesloten zijn. Ook de afrit Gentbrugge, rijrichting Antwerpen, gaat dicht tot eind mei. Op de E17 richting Antwerpen zal het verkeer hinder ondervinden. Ook op de E40 vanuit Oostende kan hinder ontstaan bij druk verkeer.

Omleidingen?

Het verkeer met bestemming N9 in Gentbrugge zal de E17 moeten volgen tot complex Beervelde, daar keren en terugrijden tot de afrit Gentbrugge.

Het verkeer vanuit Gent via de B401 naar E17 met bestemming Antwerpen, rijdt via de verkeeerswisselaar in Zwijnaarde naar de E40 richting Brussel, neemt daarna de R4 in Merelbeke richting Gent-Zeehaven om in Destelbergen af te rijden naar E17 richting Antwerpen.

 

Minder hinder maatregelen en veilgheid?

  • 7d/7, 24u/24u (behalve wanneer het beton moet uitharden, dan zal er geen activiteit zijn op de werf)
  • Afstemming met andere Gentse werven binnen Buzz, www.buzzgent.be
  • Snelheidsregime 70 km/u

http://www.wegenenverkeer.be/wegenwerken/werven-snelwegen/oost-vlaanderen/item/e17-thv-gentbrugge-herstelling-brug-over.html?category_id=229

Geplaatst in E17 | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Kunst in Ledeberg

foto kunstproject

Foto van het kunstproject in Ledeberg via http://www.facebook.com/LeveninGentbruggeenLedeberg

Opvallend project in Ledeberg, op de hoek van de Langestraat en de Driesstraat. De constructie verwijst naar de kamerindeling van het huis dat er vroeger stond, zoals we kunnen zien op de ‘voor-en-na’-foto’s op de website van het stadsontwikkelingsbedrijf sogent. Op diezelfde site stond ook wat meer uitleg (zie onder foto):

foto's voor en na

Stad Gent en sogent kochten de afgelopen jaren in Ledeberg een 20-tal hoekpanden waarop ofwel bouwgrond voor jonge gezinnen is gerealiseerd, ofwel enkele hedendaagse nieuwbouwwoningen in met een bijzondere en hedendaagse architectuur ofwel enkele ‘groene sproeten’.
De locatie hoek Langestraat Driesstraat wordt i.s.m. architectenbureau URA ingericht als ‘groene sproet’ in de vorm van een pleintje met een boom. Hierdoor wordt de bibliotheek toegankelijker en ontstaat een ontmoetingsplek waarvan de kunstintegratie LL100-3 een integraal onderdeel van zal vormen.
Voor de invulling van de blinde gevel is gezocht naar de invulling die enerzijds een volwaardige bouwtechnische afwerking biedt voor de vrijgekomen zijgevelwand en anderzijds een geïntegreerde artistieke interventie vormt die de brug slaat tussen verleden en toekomst.
URA realiseerde samen met kunstenaar Bart Lodewijks en de Dienst Cultuurparticipatie van de Stad Gent de kunstintegratie LL100-2.

Geplaatst in Ledeberg | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Brusselsesteenweg afgesloten naar stad

Het stond donderdag wat laconiek in een artikeltje in op Gentenaar.be, maar we hadden het tot nu toe toch ook wat over het hoofd gezien, hoewel het wel degelijk in het persbericht van 21 maart staat: vanaf morgen (dinsdag 25 maart), gaat de steenweg dicht richting stad. Ook de tram wordt omgeleid.

Tekst op Gentenaar.be:

Omwille van nutswerken en herstellingen aan tramsporen en wegdek zal vanaf dinsdag de Brusselsesteenweg stadinwaarts vanaf de Hovenierstraat tot eind mei worden afgesloten.

Lees artikel: Vanaf dinsdag ernstige hinder op Brusselsesteenweg in Gen… – Het Nieuwsblad.

De handelaars van de Brusselsesteenweg zijn alvast niet tevreden, blijkt uit een opvolgingsartikel een dag later:

De Gentenaar: handelaar Brusselsesteenweg

Artikel uit De Gentenaar met de handelaars.

Geplaatst in Brusselsesteenweg | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Uitnodiging voor infomarkt Brusselsesteenweg

Het bussen van de uitnodiging voor de infomarkt van 1 april over de werken aan de Brusselsesteenweg is gestart. In deze folder vind je meer informatie over de planning en fasering van de werken. Achteraan lees je over de communicatie tijdens de werken. We hebben de folder ook digitaal ontvangen, zodat je hem hier kunt downloaden.

cover uitnodiging

De cover van de uitnodiging

Hierbij de inleiding:

Op 5 mei 2014 starten wij – Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, Synductis en Stad Gent – met de heraanleg van de Brusselsesteenweg (N9). De nieuwe N9 krijgt veilige fiets- en voetpaden, meer groen en betere oversteekplaatsen. De werken moeten ook bijdragen tot een betere doorstroming van het autoverkeer en vooral van het openbaar vervoer. Zo krijgt de tram een vrije bedding van aan de Keizerpoort tot aan de Hoveniersstraat. Ten slotte wordt ook de rijweg en de riolering vernieuwd.

De werfzone loopt van het kruispunt van de N9 met de Schooldreef tot aan de stadsring (R40). De werken zullen ongeveer 3,5 jaar duren. Bij werken van deze omvang is hinder onvermijdelijk, maar we doen er alles aan om deze te beperken en om je zo goed mogelijk te informeren.

>> Download de folder (PDF)

Geplaatst in Brusselsesteenweg | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Persbericht over Heraanleg Brusselsesteenweg

Persbericht van vandaag van het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, stad Gent en Synductis over de heraanleg van de Brusselsesteenweg en het infomoment van 1 april.

logo werken brusselsesteenweg

PERSBERICHT
21/03/2014 – De werken aan de Brusselsesteenweg in Gentbrugge zijn al een tijdje aan de gang. Momenteel voert Synductis nutswerken uit. Vanaf midden april start De Lijn met een aantal noodzakelijke herstellingswerken. Op 5 mei 2014 gaat de heraanleg van de Brusselsesteenweg zelf van start. De werken omvatten een volledige heraanleg van de steenweg, vanaf de Gentse stadsring aan het Keizerviaduct tot het kruispunt met de Schooldreef. De weg wordt van gevel tot gevel vernieuwd, zowel boven- als ondergronds. De werken zullen in totaal ongeveer 3,5 jaar duren. Het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, stad Gent en Synductis investeren samen in de realisatie van de nieuwe Brusselsesteenweg.

Naar een leefbare en veilige Brusselsesteenweg
De Brusselsesteenweg is vandaag duidelijk aan vernieuwing toe. Het wegdek ligt er op bepaalde plaatsen slecht bij. Dit bemoeilijkt de verkeersveiligheid, in de eerste plaats voor de fietsers en voetgangers. Daar willen het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, stad Gent en Synductis verandering in brengen. De partners hebben de afgelopen jaren samengewerkt om tot een nieuwe inrichting te komen voor de Brusselsesteenweg. De nieuwe inrichting moet de verbinding tussen Gentbrugge en de stad Gent beter en veiliger maken.

Dit zijn de krijtlijnen van het nieuwe plan:
– Fietspaden worden comfortabel en veilig. Ze liggen zo veel als mogelijk afgescheiden van de weg.
– Trams en bussen kunnen vlotter doorstromen, dankzij meer vrije trambedding.
– Tramhaltes krijgen een betere infrastructuur.
– De steenweg oogt mooier en groener.
– De wegcapaciteit voor automobilisten blijft gelijk en de weg wordt duidelijker leesbaar.

Werken in twee fasen
De werken worden in twee grote fasen uitgevoerd. In fase 1 wordt het brede gedeelte van de Brusselsesteenweg vernieuwd, tussen de Hoveniersstraat en de Schooldreef. Deze fase start op 5 mei 2014 en duurt ongeveer 2 jaar. Wanneer fase 1 is afgewerkt, start de aannemer met het smalle gedeelte van de Brusselsesteenweg, tussen de Hoveniersstraat en de stadsring. In deze fase wordt ook een deel van de Brusselsepoortstraat aangepakt, namelijk tussen de stadsring en de Ommegangstraat. Deze fase duurt 1,5 jaar. De duur van de fasen is afhankelijk van het weer en technische omstandigheden op de werf.

Werken van Synductis en De Lijn
Synductis is vandaag al bezig met nutswerken op de Brusselsesteenweg. De Lijn voorziet vanaf midden april nog een herstelling aan het wegdek en de sporen. Deze herstelling is noodzakelijk om een veilig verkeer op en rond de tramsporen te garanderen. Tegen eind mei moeten beide werken afgerond zijn.

De werken van Synductis en De Lijn kunnen helaas niet zonder hinder. Vanaf 25 maart moet het verkeer rekening houden met volgende wijzigingen:
· Te voet of met de fiets? Tijdens de werken gaat één rijvak van de Brusselsesteenweg dicht voor het autoverkeer. Dat rijvak is dan voor voetgangers en fietsers.

· Met het openbaar vervoer? Vanaf maandag 14 april rijden er geen trams op de Brusselsesteenweg vanaf de Hoveniersstraat. De trams 21,22 en 24 rijden dan via de Hoveniersstraat, Ledebergplein en de Hubert Frère-Orbanlaan naar de Zuid. De Lijn verwijst haar reizigers naar lijnen 3, 4 en 9. Voor meer informatie, ga naar www.delijn.be/gent.

· Met de auto? Vanaf de start van de werken geldt eenrichtingsverkeer voor auto’s die de stad uitrijden. Voor auto’s die naar de stad toe rijden, voorzien we een omleiding via de E17. In de Hoveniersstraat is enkel plaatselijk verkeer toegestaan. Weggebruikers moeten rekening houden met moeizamer verkeer.

· De zijstraten Driesstraat, Langestraat, Lededries, E. Van Hoorebekestraat, A. Van Lokerenstraat en Van Bockxstaelestraat sluiten we af voor het verkeer (door het eenrichtingsverkeer op de Brusselsesteenweg). Voetgangers en fietsers kunnen wel altijd door.

· Op 16, 17 en 18 april, telkens van 19u ’s avonds tot 6u ‘s morgens gaat de Brusselsesteenweg volledig dicht voor het verkeer. Meer informatie: www.synductis.be en www.delijn.be/gent.

Communicatie en minder hinder maatregelen voor de bewoners, handelaars en weggebruikers
De partners zijn zich bewust van de impact van de werken op de omgeving. Daarom stellen ze alles in het werk om goed te communiceren over deze werken en om de hinder van de werken met gepaste maatregelen te milderen. De afgelopen dagen kregen de inwoners van Ledeberg en Gentbrugge een infofolder in de bus. Op 1 april 2014 houden de partners een infomoment voor de buurt. Tijdens de infomarkt kunnen buurtbewoners, handelaars en bedrijven info inwinnen en vragen stellen over de het project zelf, maar ook over de timing, fasering en omleidingen. De partners gaan ook in op alle maatregelen die voorzien zijn om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Een aparte stand, bemand door de bereikbaarheidsadviseur, richt zich specifiek op handelaars en bedrijven.

Praktisch: infomoment
Wanneer? Dinsdag 1 april 2014, doorlopend van 17 tot 21 uur
Waar? De Vierde Zaal – Driebeekstraat 2 in 9050 Gentbrugge

Geplaatst in Brusselsesteenweg | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Website Brusselsesteenweg.be is online

screenshot website brusselsesteenweg

De website over de werken aan de Brusselsesteenweg is online. Je kunt er terecht voor informatie over de werken, fasering, een nieuwsbrief, … En je kunt er uiteraard ook je vragen achterlaten.

Voor de handelaars en bedrijven is er een bereikbaarheidsadviseur. Dat is Cedric Labeau. Hij is bereikbaar via bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be of via telefoon op 0486 42 07 88.

>> Bekijk ook hun artikel over de infomarkt op 1 april.

Geplaatst in Brusselsesteenweg | Tags: , , , , | 1 reactie